Word lid!

Als u werkzaam bent als maatschappelijk werker nefrologie, dan kunt u lid worden van onze vereniging. U profiteert dan van de voordelen die een lidmaatschap van een beroepsvereniging met zich meebrengen, zoals toegang tot regiovergaderingen, najaarssymposium en intervisie. Daarnaast draagt u dan ook bij aan de doelstelling van de vereniging.

Doelstelling VMWN
Het doel van de vereniging is de psychosociale hulpverlening optimaliseren aan patiënten met een chronische nierziekte. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en vertegenwoordigt de groep maatschappelijk werkers naar buiten toe.

Contributie
U betaalt jaarlijks een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag aan contributie. Op dit moment bedraagt de contributie 70 euro per jaar. Er zijn veel werkgevers die deze contributie vergoeden. Als dat bij u niet het geval is, dan kunt u gebruik maken van de MKSA-regeling (meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden), waardoor u netto minder betaalt.

Voordelen van het lidmaatschap

  • Toegang tot onze website met relevante informatie over ons beroep en u kunt gebruik maken van het forum om ervaringen met collega’s uit te wisselen.
  • Tijdens de regiovergadering (2 tot 4 keer per jaar) kunt u actief kennis, ervaringen en ontwikkelingen uitwisselen met collega’s uit het werkveld. Ook wordt een thema behandeld; voor dit inhoudelijke gedeelte wordt vaak een externe spreker ingeschakeld.
  • Regelmatig wordt een symposium georganiseerd, waar u als lid voor een klein bedrag aan deel kunt nemen. Als u geregistreerd staat bij het Registerplein, dan krijgt u bij deelname PE-punten. Dit jaar vindt het najaarssymposium plaats op 5 oktober. Onderwerp is: Als u lid bent, dan kunt u voor 15 euro deelnemen aan dit symposium.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons secretariaat, e-mail secretariaat@vmwn.nl.

Klik hier om u aan te melden via het aanmeldformulier.

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de ledenadministratie.

Lees hier het privacybeleid van de VMWN

Wij hopen u spoedig als nieuw lid te mogen begroeten!!!
klein logo VMWN

 755 total views,  1 views today