Welkom!

Hartelijk welkom op de website van de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN). De VMWN is opgericht in 1976 en heeft als doel de psychosociale hulpverlening aan patiënten met een chronische nierziekte te optimaliseren. Het verspreiden van informatie, kennis en deskundigheid onder de leden en intercollegiale ondersteuning vormen de ruggengraat van de vereniging. Dit vraagt om een betrokken houding. Deze kan worden afgelezen aan de veelsoortige inspanningen die de leden, op vrijwillige basis, in de loop van het bestaan van de vereniging hebben verricht. We zijn bijzonder trots op de Kwaliteitsstandaarden  maatschappelijk werk nefrologie 2019. Hierin is de standaard van maatschappelijk werk nefrologie neergelegd die de basis vormt van ons werk. De kwaliteitsstandaarden zijn de afgelopen jaren gebruikt als referentie bij visitatiestellingen van de (HKZ)certificering.

Wij nodigen alle maatschappelijk werkers nefrologie uit om lid te worden van onze vereniging. U draagt dan niet alleen bij aan onze doelstelling maar profiteert ook van de voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt. U krijgt toegang tot onze website. U vindt hier relevante beroepsinformatie. Ook kunt u met collega’s informatie uitwisselen.  U kunt de regiovergadering bezoeken (2 tot 4 keer per jaar). U deelt daar actief kennis met collega’s uit het werkveld.  Heeft u een specifieke beroepsvraag? Dan kunt u die voorleggen aan informatiepunten of stel uw vraag op het forum van deze website.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met ons secretariaat.
E-mail: secretariaat@vmwn.nl  Zo nodig zal wordt u naar één van de leden verwezen voor meer informatie.

Geertje Pronk
voorzitter
klein logo VMWN

 9,494 total views,  37 views today