Contributie VMWN

Het verenigingsjaar van de VMWN loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Zoals reeds eerder aangekondigd in de algemene leden vergadering VMWN en in de recente bestuursmededelingen, willen wij miv het contributiejaar 2019-2020 de jaarlijkse contributie a 70 euro, via automatische incasso gaan innen.  Dit vanwege de minimale bezetting van het bestuur en de tijdrovende werkzaamheden.

 1,213 total views,  1 views today